Regionální znalec

Letos, tj. v roce 2022, proběhne první etapa našich aktivit v rámci projektu OKAP II s názvem „Regionální znalec“. Té se účastní celkem 24 pedagogů a studentů pedagogických oborů, kteří budou rozděleni do dvou skupin po 12 účastnících. Každá skupina absolvuje tři aktivity, přičemž dvě budou samostatné pro jednotlivé skupiny a poslední proběhne pro obě skupiny společně. První aktivitou je Vycházka následovaná Výpravou, třetí aktivitou je Expedice. Celkem tedy v první etapě proběhnou dvě Vycházky, dvě Výpravy a jedna Expedice.

Kdo je to ale vlastně ten „regionální znalec“?

Již několikrát jsme jej zmínili, ale o koho se vlastně jedná? Hlavní myšlenkou našich aktivit v rámci tohoto projektu je zamyslet se nad rolí učitele jako regionálního znalce a rozvoj a podpora takových učitelských kompetencí, které jsou k této roli zapotřebí. Je to právě učitel jako regionální znalec, který může žákům a studentům zprostředkovat integrovaný pohled na svět vycházejíc z krajiny svého domova (učení o regionu a učení na základě regionálního principu).

PRVNÍ SKUPINA

VYCHÁZKA
Datum a místo: 26. 4. 2022, Český Těšín
Předpokládaný čas: 9:00 – 15:00

VÝPRAVA 
Datum a místo: 27. 6. 2022, Doubrava
Předpokládaný čas: 9:00 – 17:00

EXPEDICE
Datum a místo: 15. – 16. 9. 2022, Zlaté Hory

DRUHÁ SKUPINA

VYCHÁZKA
Datum a místo: 28. 4. 2022, Ostrava
Předpokládaný čas: 9:00 – 15:00

VÝPRAVA 
Datum a místo: 28. 6. 2022, Doubrava
Předpokládaný čas: 9:00 – 17:00

EXPEDICE
Datum a místo: 15. – 16. 9. 2022, Zlaté Hory

Vycházka

Vycházka bude zahájena v učebně… násl

Výprava

…………

Expedice

…………

SPOJTE SE S NÁMI