Učitel v roli regionálního znalce

logo eu a mšmt

Letos, tj. v roce 2022, proběhne první etapa našich aktivit v rámci projektu OKAP II s názvem „Regionální znalec“. Té se účastní celkem 24 pedagogů a studentů pedagogických oborů, kteří budou rozděleni do dvou skupin po 12 účastnících. Každá skupina absolvuje tři aktivity, přičemž dvě budou samostatné pro jednotlivé skupiny a poslední proběhne pro obě skupiny společně. První aktivitou je Vycházka následovaná Výpravou, třetí aktivitou je Expedice. Celkem tedy v první etapě proběhnou dvě Vycházky, dvě Výpravy a jedna Expedice. Vše je realizováno v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613.

Kdo je to ale vlastně ten
„regionální znalec“?

Kdo je to ale vlastně ten „regionální znalec“?

Již několikrát jsme jej zmínili, ale o koho se vlastně jedná? Hlavní myšlenkou našich aktivit v rámci tohoto projektu je zamyslet se nad rolí učitele jako regionálního znalce a rozvoj a podpora takových učitelských kompetencí, které jsou k této roli zapotřebí. Je to právě učitel jako regionální znalec, který může žákům a studentům zprostředkovat integrovaný pohled na svět vycházejíc z krajiny svého domova (učení o regionu a učení na základě regionálního principu).

Pro podrobnější informace
si stáhněte pozvánku

Pro podrobnější informace si stáhněte pozvánku

Výpravy do Doubravy

27. a 28. června jsme se společně, nejdříve s „Těšínskou“ a poté i s „Ostravskou“ skupinou, vydali na výpravu do Doubravy. Účastníci se mohli přesvědčit o tom, že pohornická krajina již zdaleka není jen o těžebních věžích a uhlí, ba právě naopak se zde nacházejí cenné biotopy a stanoviště zvláště chráněných a jinak významných druhů živočichů. Ani pondělní horka a úterní bouřky nás od výpravy neodradily a navštívili jsme spoustu zajímavých míst včetně například kostela sv. Hedviky, poklesového jezera Kozinec nebo historické Doubravské dřevěnky. 

Vycházka v Českém Těšíně a Ostravě

26. a 28. dubna jsme dvěma vycházkami zahájili projekt „Učitel v roli regionálního znalce“. První vycházka se konala v Českém Těšíně a druhá v Ostravě. Obě vycházky byly zahájeny v učebně, přičemž v Českém Těšíně jsme mohli využít prostory  Pedagogického centra pro polské národnostní školství a v Ostravě prostory Slezskoostravské galerie. Všichni účastníci byli nejdříve seznámeni s metodikou regionálního znalce, kterou si hned mohli vyzkoušet na krátké vycházce městem. Po návratu zpátky do učebny se učitelé věnovali třem úkolům, jejichž cílem bylo rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje učitelů, jako regionálních znalců.

Kontaktní údaje