Učitel v roli regionálního znalce

logo eu a mšmt

Loni, tj. v roce 2022, proběhla první etapa našich aktivit v rámci projektu OKAP II s názvem „Regionální znalec“. Té se účastnilo celkem 24 pedagogů a studentů pedagogických oborů, kteří byli rozděleni do dvou skupin po 12 účastnících. Každá skupina absolvovala tři aktivity, přičemž dvě byly samostatné pro jednotlivé skupiny a poslední proběhla pro obě skupiny společně.

V letošním roce 2023 proběhne druhá etapa projektu, která bude probíhat stejně jako ta první. První aktivitou je Vycházka následovaná Výpravou a třetí aktivitou je Expedice. Celkem tedy letos stejně jako loni proběhnou dvě Vycházky, dvě Výpravy a jedna Expedice. Vše je realizováno v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613.

2023

Výpravy v Doubravě

26. a 27. června jsme se společně s první a druhou skupinou vydali na výpravu do Doubravy. Trasu jsme zahájili v centru obce – na náměstí – a pokračovali jsme k poklesovému jezeru Kozinec. Tam účastníci absolvovali plavbu na raftu a mohli se tak přesvědčit o tom, že pohornická krajina Karvinska již zdaleka není jen o těžních věžích a uhlí, ba právě naopak se zde nacházejí cenné biotopy a stanoviště zvláště chráněných a jinak významných druhů živočichů. Po obědě v „přístavišti“ jsme pokračovali na vyhlídku na Doubravský kopec a setkání jsme zakončili v Doubravské dřevěnce. V průběhu celé trasy si samozřejmě účastníci vyzkoušeli práci s různým vybavením, které je pro regionálního znalce nezbytné, jako je například lupa, geologické kladívko, nebo smýkací síť. 

Vycházky v Českém Těšíně

20. a 21. dubna jsme dvěma vycházkami zahájili druhou etapu projektu „Učitel v roli regionálního znalce“. Obě vycházky proběhly v Českém Těšíně a byly zahájeny v prostorách Pedagogického centra pro polské národnostní školství. Všichni účastníci byli nejdříve seznámeni s metodikou regionálního znalce, kterou si hned mohli vyzkoušet na krátké vycházce městem. Po návratu zpátky do učebny se učitelé věnovali praktickému úkolu, jejichž cílem bylo rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje učitelů, jako regionálních znalců.

Jak proběhla první etapa projektu?

Jak proběhla první etapa projektu?

Kdo je to ale vlastně ten
„regionální znalec“?

Kdo je to ale vlastně ten „regionální znalec“?

Již několikrát jsme jej zmínili, ale o koho se vlastně jedná? Hlavní myšlenkou našich aktivit v rámci tohoto projektu je zamyslet se nad rolí učitele jako regionálního znalce a rozvoj a podpora takových učitelských kompetencí, které jsou k této roli zapotřebí. Je to právě učitel jako regionální znalec, který může žákům a studentům zprostředkovat integrovaný pohled na svět vycházejíc z krajiny svého domova (učení o regionu a učení na základě regionálního principu).

Pro podrobnější informace
si stáhněte pozvánku

Pro podrobnější informace si stáhněte pozvánku

2022

Expedice až na samotný kraj Moravskoslezského kraje

První etapu projektu jsme od 15. do 16. 9. 2022 společně s oběma skupinami zakončili Expedicí až na samotný kraj Moravskoslezského kraje. První den jsme absolvovali trasu od poutního kostela Panny Marie Pomocné až do Horního Údolí. Cestou – těsně pod vrcholem Příčného vrchu – jsme si uvařili oběd na dřívkáčích a následně dále pokračovali přes Velké pinky až k řece Olešnici, kde jsme umístili fotopasti. Večer po přednášce jsme se vydali na noční vycházku s nočním viděním a čelovkami k nedalekému skanzenu Zlatorudných mlýnů. 

Následujícího dne proběhla přednáška věnovaná shrnutí všech dosavadních principů a metodických přístupů učitele v roli regionálního znalce. Poté si účastníci vyzkoušeli šlichovací prospekční metodu v Olešnici a měli možnost také prospekce stěny obsahující magnetit pomocí neodymového magnetu. Účastníci také navštívili podzemí s průvodci v Poštovní štole. 

Výpravy do Doubravy

27. a 28. června jsme se společně, nejdříve s „Těšínskou“ a poté i s „Ostravskou“ skupinou, vydali na výpravu do Doubravy. Účastníci se mohli přesvědčit o tom, že pohornická krajina již zdaleka není jen o těžebních věžích a uhlí, ba právě naopak se zde nacházejí cenné biotopy a stanoviště zvláště chráněných a jinak významných druhů živočichů. Ani pondělní horka a úterní bouřky nás od výpravy neodradily a navštívili jsme spoustu zajímavých míst včetně například kostela sv. Hedviky, poklesového jezera Kozinec nebo historické Doubravské dřevěnky. 

Vycházka v Českém Těšíně a Ostravě

26. a 28. dubna jsme dvěma vycházkami zahájili projekt „Učitel v roli regionálního znalce“. První vycházka se konala v Českém Těšíně a druhá v Ostravě. Obě vycházky byly zahájeny v učebně, přičemž v Českém Těšíně jsme mohli využít prostory  Pedagogického centra pro polské národnostní školství a v Ostravě prostory Slezskoostravské galerie. Všichni účastníci byli nejdříve seznámeni s metodikou regionálního znalce, kterou si hned mohli vyzkoušet na krátké vycházce městem. Po návratu zpátky do učebny se učitelé věnovali třem úkolům, jejichž cílem bylo rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje učitelů, jako regionálních znalců.

Kontaktní údaje