Zapojili jsme se do projektu OKAP II

Ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje se Pramenička zapojila do projektu s názvem „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613“, který je financován Evropským sociálním fondem.

Naše aktivity v rámci projektu se dělí na dvě části. První cílovou skupinou jsou pedagogové a studenti pedagogických oborů, pro které jsou připraveny aktivity na rozvoj klíčových kompetencí učitele jako „regionálního znalce“. Druhou skupinou jsou žáci základních škol, kteří mají možnost účastnit se fotokroužku v Lesní škole v Ostravě pod vedením Bc. Pavla Kotaly (lesního pedagoga).

Regionální znalec

Jak začít vnímat krajinu jako zdroj a ne pouze jako kulisu? Jak žákům zprostředkovat integrovaný pohled na svět na základě toho, co mohou sami vidět a prožít nejlépe na vlastní kůži v krajině svého domova?
To jsou jen některé z otázek, na které by měl každý učitel v roli regionálního znalce hledat odpovědi. Chcete se přidat?

Příroda skrz objektiv fotoaparátu

Lesní fotokroužek žáky vezme na nevšední cestu přírodou, při které využijí všechny možnosti nastavení fotoaparátu. Žáci také nahlédnou do kouzla klasické černobílé fotografie. Tématem, které bude provázet všechna setkání, je příroda ve všech svých podobách a rozmarech.
Vše bude zakončeno vernisáží s výstavou fotografií.

Kontaktní údaje