Regionální centrum v Doubravské dřevěnce

V dubnu letošního roku (2022) jsme si v obci Doubrava pronajali dřevěnku, která zde stojí již od konce 19. století. V historii dřevěnka sloužila jako první místní škola a až donedávna se v ní bydlelo. Vlivem důlních činností se území, na kterém dřevěnka stojí, propadlo a již delší dobu byla dřevěnka úplně opuštěná. Momentálně je v poměrně dezolátním stavu, ale s pomocí obce, programu POHO2030 a Moravskoslezského kraje bychom zde chtěli vybudovat malé regionální centrum.

„Krajina jako zdroj“ pro MŠ a ZŠ Doubrava

Ve středu 15. června jsme v Doubravské dřevěnce připravili pro děti z místní mateřské a základní školy pilotní program na téma „Krajina jako zdroj“. Děti si mohly vyzkoušet, že rozdělání ohně, nebo upletení provázku z lýka není úplná hračka, a že naopak uvařit si čaj z rostlin, které běžně najdeme na zahradě, docela hračka je.

Den otevřených dveří v Doubravské dřevěnce

8. května 2022 jsme uspořádali Den otevřených dveří Doubravské dřevěnky, kterým jsme chtěli návštěvníkům umožnit nahlédnout do současného interiéru. Venku jako doprovodný program na návštěvníky čekaly také ukázky starých řemesel jako je předení na kolovrátku, bylinkaření, venkovský učitel či práce příštipkáře.

Za fotografie moc děkujeme paní Mgr. Janě Cioskové.

Kontaktní údaje