Doubravská dřevěnka

V dubnu loňského roku (2022) jsme si v obci Doubrava pronajali dřevěnku, která zde stojí již od konce 19. století. V historii dřevěnka sloužila jako první místní škola a až donedávna se v ní bydlelo. Vlivem důlních činností území, na kterém dřevěnka stojí, pokleslo a delší dobu byla dřevěnka úplně opuštěná. S pomocí obce, programu POHO2030 a Moravskoslezského kraje zde pracujeme na vybudovaní malého centra regionální výchovy a vzdělávání v pohornické krajině Karvinska.

logo msk

Kde dřevěnku najdete?

Projekt "Centrum regionální výchovy a vzdělávání v pohornické krajině"

Interiér dřevěnky prošel v roce 2022 poměrně velkou změnou. Provedli jsme v něm částečnou rekonstrukci a doplnili jsme jej historickými exponáty z mobiliáře našeho spolku. Od 1. dubna do 31. prosince v dřevěnce probíhal projekt s názvem „Doubravská dřevěnka – Centrum regionální výchovy a vzdělávání v pohornické krajině“, v rámci něhož jsme získali dotaci z Moravskoslezského kraje, která nám umožnila interiér dřevěnky doplnit velmi důležitými prvky a to dobově vypadajícími stoly, lavicemi a kachlovým sporákem. V letošním roce, tj. v roce 2023, budeme moci využít i speciální včelí úly s prosklenými nástavky, které jsme rovněž mohli z dotace nakoupit. 

Připravované akce

V letošním roce (2023) v dřevěnce připravujeme tematické akce pro veřejnost. Na plakátku níže se můžete podívat, co všechno pro Vás připravujeme. Termíny jednotlivých akcí budou vždy s předstihem zveřejňovány zde a na našich sociálních sítích.

Rok 2023

Velikonoce na dědině

Velikonoce jsou svátky jara, plné barev, probouzející se přírody a tradic. Přesně v tomto stylu proběhla 8. dubna akce „Velikonoce na dědině“.  Návštěvníci si mohli uplést vlastní pomlázku nebo upéct velikonoční perníčky.

Březen za kamna vlezem

11. a 12. března se potvrdilo staré přísloví „březen – za kamna vlezem“, protože počasí venku rozhodně nepřipomínalo blížící se začátek jara. Návštěvníci se mohli v dřevěnce ohřát za kamny a čekání na jaro si zkrátit zapojením se do dobových tvořivých dílen. Mohli si vyzkoušet například malování přírodními barvami, šití na starém ručně poháněném stroji, nebo výrobu kožených klíčenek s motivem těšíňanky.

Ledová města Karviná

Letošní rok jsme v Doubravské dřevěnce zahájili 3. a 4. února zapojením se do celostátní akce Ledová města. Návštěvníci si u nás mohli vyzkoušet tradiční metodu výroby svíček z vosku našich včel. Ale nebyly to jen tak ledajaké svíčky! Na druhý únor totiž připadá svátek Hromnic a těmto svíčkám se říká “hromničky”. V dřívějších dobách si je lidé sami vyráběli a na Hromnice nechávali vysvětit v kostele. Při bouřce je pak zapalovali a dávali za okno – věřili, že jejich hospodářství tak bude uchráněno před úderem blesku. 

Rok 2022

Vánoce v Doubravské dřevěnce se ZŠ Doubrava

21. a 22. 12., kdy už Vánoce doslova klepaly na dveře jsme připravili program pro Základní školu Doubrava. Žáci si mohli upéct vlastnoručně vytlačované perníčky v troubě kachlových kamínek nebo si vylít cín a vyvěštit si tak osud do nového roku. S venkovským panem učitelem si podepsali kurentem vánoční pohlednici a následně si ji mohli zapečetit do obálky.  Premiéru měly také lavice a stoly, které jsme pořídili díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje v rámci realizace pilotního projektu oživení Doubravské dřevěnky. Nesmíme také zapomenout poděkovat panu učiteli Jakubu Wágnerovi, který prostřednictvím firmy WAPOL Green energy s.r.o. zprostředkoval sponzorský dar, který pokryl vstupné pro všechny žáky školy. 

Chutě a vůně podzimu na Doubravské dřevěnce s MŠ Doubrava

8. listopadu se k nám do dřevěnky přišly podívat děti z MŠ Doubrava. Zjistily, jaké práce jsou potřeba na podzim na venkově zastat. Největší úspěch mělo moštování jablíček. Děti si jablíčka podrtily, vylisovaly a výsledný mošt samozřejmě i ochutnaly.

Chutě a vůně podzimu na Doubravské dřevěnce

O víkendu 15. a 16. října jsme ve spolupráci s programem POHO2030 uspořádali pro veřejnost akci na téma „Chutě a vůně podzimu na Doubravské dřevěnce“. Návštěvníci si mohli vyzkoušet některé z činností našich předků, které byly spojeny s příchodem podzimu na venkov a dozvědět se, jak se například sušily a využívaly všemožné plody, krouhalo a následně zpracovávalo zelí nebo moštovala jablíčka.

Doubravské slavnosti 2022

V sobotu 13. srpna jsme v rámci doprovodného programu Doubravských slavností nabídli návštěvníkům nahlédnout do života našich předků a na chvíli se tak „zastavit v čase“. Mohli se také účastnit výzvy s názvem „Víte, jak mi říkají a k čemu sloužím?“. V dřevěnce bylo přichystáno 8 označených předmětů, které měli návštěvníci za úkol poznat a popsat jejich funkci. Ani jeden návštěvník nedokázal popsat všech osm předmětů, ale vedli si velmi dobře. K nejčastější záměně docházelo u trdla. To by někteří použili například jako hříbek na štupování nebo tlouček na máslo. I kleště na ohýbání zubů pily návštěvníkům zamotaly hlavy. Jeden z nich je popsal jako „velice záhadné kleště“ a jiný by je použil jako nůžky na cigarety.

V galerii si můžete všechny předměty prohlédnout a níže se dozvíte i jak se jmenují a k čemu slouží. Není to ale jen tak jednoduché, protože naši předci byli kreativní a určitě pro některé nástroje mohli najít i další využití. Níže jsou uvedeny ty hlavní.

KDO JSEM A K ČEMU SLOUŽÍM?
1. kratiknot – knot byl dříve z pomaleji prohořívajícího materiálu a bylo třeba jej zkracovat
2. mincíř – kombinovaná váha k vážení do 16 kg a 100 kg
3. šraňkovačky – kleště k úpravě pilového rozvodu, tzv. šraňku
4. trdlo – palička sloužící k tření máku
5. rýč na řepu
6. věrtel – cejchovaná nádoba, jednotka objemu užívaná pro sypké látky
7. otka – nástroj pro čištění zemědělského nářadí
8. motovidlo – sloužilo k navíjení příze do přaden

Krajina jako zdroj s MŠ a ZŠ Doubrava

Ve středu 15. června jsme v Doubravské dřevěnce připravili pro děti z místní mateřské a základní školy program na téma „Krajina jako zdroj“. Děti si mohly vyzkoušet, že rozdělání ohně, nebo upletení provázku z lýka není úplná hračka, a že naopak uvařit si čaj z rostlin, které běžně najdeme na zahradě, docela hračka je.

Den otevřených dveří v Doubravské dřevěnce

8. května 2022 jsme uspořádali Den otevřených dveří Doubravské dřevěnky, kterým jsme chtěli návštěvníkům umožnit nahlédnout do současného interiéru. Venku jako doprovodný program na návštěvníky čekaly také ukázky starých řemesel jako je předení na kolovrátku, bylinkaření, venkovský učitel či práce příštipkáře.

Za fotografie moc děkujeme paní Mgr. Janě Cioskové.

Kontaktní údaje